DE VOUW VOORBIJ
Duo-tentoonstelling
12/01/2013 - 03/02/2013

Julia Boix-Vives eMMY van Lamoen

mercredi 16 janvier 2013

text Ellen Zoete

-->
De Vouw Voorbij — Julia Boix-Vives, eMMY van Lamoen
Duo-tentoonstelling Podium DAK 12/01/2013 - 03/02/2013
In De Vouw Voorbij laten eMMY van Lamoen en Julia Boix-Vives nieuw en bestaand werk zien. Hun werk heeft dezelfde bizarre hyperrealiteit: een theatrale presentatie van onze maatschappij. De iconen of zelfs archetypes spreken direct tot de bezoeker. Zowel Julia als eMMY reageren op de maatschappelijke systemen waaraan we zo gewend zijn dat we ze niet bevragen en ‘klakkeloos’ aannemen. Ze reageren op wat er gebeurt als niet alles voor de wind gaat.

Beiden vertrekken vanuit de materialiteit en vorm van het lichaam. De mens, menselijke relaties en iconen van onze jeugd worden gebruikt als ijkpunten, die in de expositie worden vertaald van kunstenaar naar bezoeker. Ze tonen de bewerking van bekende vormen en thema’s en maken daarmee aanspraak maken op je fantasie, op jouw persoonlijke invulling. Bekende vormen, thema’s en iconen worden zo gedraaid, zo geherinterpreteerd dat het appelleert aan je eigen jeugd: de pop die je vroeger ook had, maar dan in een monsterlijk formaat als het alter ego van Julia. De beer die altijd mee naar bed moest, verhard als een statische herinnering, als je eerste schoentje dat verguld is. De pauw die je vroeger vouwde met gekleurde vouwblaadjes, dit keer opgeblazen tot het formaat van een levende pauw, op de vouwblaadjes dit maal de werktekeningen van een facelift en borstvergroting. Het vraagt de bezoeker om zich te verhouden tot zijn eigen jeugdherinneringen in relatie tot de interpretatie die eMMY en Julia er aan geven.

Ben van Kollenburg (Podium DAK) heeft de twee kunstenaars samengebracht om in een duo tentoonstelling hun werk te exposeren. Beiden zijn onder de indruk van de gelijkenissen en verschillen in hun werk vertelt Julia: ‘Ben heeft het goed gezien’. Ben: ‘De reden waarom ik kunstenaars/werken bijeen breng kan zijn door een thema, materiaalgebruik, visie of dat het werk elkaar versterkt. De reden dat ik Emmy en Julia bijeen gebracht heb, heeft te maken met uitgangspunten in het werk, de kwaliteit van het werk, de ernst waarmee beide in hun kunstenaarschap te werk gaan.’

Zo veel overeenkomsten als er zijn, zijn er verschillen, die zich vooral manifesteren in het werkproces. Julia probeert alles, voert elk idee uit wat in haar opkomt uit. Julia: ‘ik heb tien jaar lang echt als beeldhouwer gewerkt’. Waarna ze zich heeft toegelegd op performance en video werk. ‘Ik vind het vooral interessant als het een beetje mis gaat, als het zich niet helemaal vloeiend laat presenteren.’ Haar alter ego is een stoffen pop: Miranda. Het model heeft ze gevonden op een Japanse website met open source patronen. Op dit moment is Julia bezig om haar performances van de afgelopen tien jaar te herhalen, maar nu uitgevoerd door haar poppen. Het is een live Droste effect van het heden naar het verleden: de poppen zijn Julia, en worden aangedreven door Julia, maar dan ietsje jonger, slanker en sexier.

eMMY’s proces is minder experimenteel, maar meer bedachtzaam. Ze neemt haar eigen verbazing en verwondering als leidraad voor haar thema’s en vormen. Ze koppelt evenementen uit het leven aan elkaar en maakt daar een nieuwe wereld van, die uiteindelijk samenvalt in de expositie omgeving. eMMY: ‘Veel van mijn werk gaat over verdriet; dat zit vaak zo diep in de ogen van mensen gegrift.’ Ze zoekt de menselijke verhoudingen niet letterlijk in maatverhoudingen, maar wil met haar werk de verhouding aangaan met wat we gewend zijn, met de beelden die we kennen, maar waar we wellicht te weinig bij stil staan.

De Vouw Voorbij representeert letterlijk eMMY’s gevouwen werken, de patronen die de basis vormen voor Miranda, maar staat ook voor vrouwelijke vouwen en plooien. Met ‘voorbij’ wordt een link gelegd met het bizarre, vervormende karakter van het werk van eMMY en Julia, maar ook het overdrevene wat eigen is aan vrouwen maar vaak ongetoond blijft.
Ellen Zoete
http://devouwvoorbij.blogspot.nl/

1 commentaire:

  1. Ek wil graag bors estetika te hê. Maar uit Turkye Ek het 'n goeie plastiese chirurg te vind.
    Memeestetiği

    RépondreSupprimer